Khajjiar

Khajjiar - is famous for: hill station, adventure. Major Attractions: Khajji Nag Temple, khajjiar lake, kalatop wildlife sanctuary, etc.